Time Pro

ติดตามการใช้เวลาและใส่ใจกับสิ่งที่สำคัญจริงๆ

ติดตามการใช้เวลา ตัวช่วยจำสิ่งที่ต้องทำ และปฎิทิน

Time Pro บน iPhone

สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับวันนี้

• เขียนงานต่างๆ ที่คุณต้องการทำให้สำเร็จในระหว่างวัน
• หรือเขียนงานต่างๆ ควบคู่ไปกับระยะเวลาที่คุณวางแผนจะใช้ทำกับแต่ละงาน
• กำหนดการตั้งค่าตัวช่วยเตือนความจำได้ เพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมหรือเรื่องสำคัญต่างๆ


ติดตามการใช้เวลาในการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่วางแผนไว้และไม่ได้วางแผน

• ใช้ตัวจับเวลาอย่างง่ายเพื่อติดตาม
• โหมดจับเวลาแบบเปิดจะช่วยเรื่องงานที่ไม่ได้วางแผนไว้ หรือเมื่อคุณไม่รู้ว่างานจะเสร็จสิ้นอย่างเรียบร้อยเมื่อไหร่
• โหมดจับเวลาแบบคงที่สามารถใช้ตอนที่คุณวางแผนจะใช้เวลาอย่างจำกัดกับสิ่งๆ หนึ่ง
• โหมดกำหนดเวลาสิ้นสุดสามารถใช้หยุดเวลาที่จับไว้ตามเวลาที่เรากำหนดได้อย่างแม่นยำ
• ส่งข้อความเตือนเรื่องงาน เมื่อเวลากำลังจะหมดTime Pro บน iPhone - Timer


วิเคราะห์ว่าคุณใช้เวลาไปกับอะไรบ้างและค้นพบสิ่งที่ทำให้เสียเวลา

• แผนภูมิวงกลมและแผนภูมิแท่งแสดงรายละเอียดว่าคุณใช้เวลากับอะไรไปบ้าง
• บันทึกประจำวันจะแสดงรายการของกิจกรรมอย่างละเอียดในวันต่างๆ พร้อมระยะเวลาที่ใช้และเวลาเริ่มต้น/สิ้นสุดกิจกรรม
• กราฟการใช้เวลาจะแสดงความเคลื่อนไหวของกิจกรรมที่คุณทำTime Pro บน iPhone - Time distribution report


จัดลำดับความสำคัญโดยการเพิ่มความสำคัญให้กับกิจกรรมบางประเภท และจัดสรรเวลาให้กับกิจกรรมต่างๆ

• แบ่งหมวดหมู่ให้กับกิจกรรมและงานต่างๆ ที่คุณทำในแต่ละวัน
• สร้างงบประมาณเวลาแรกเข้าให้หมวดหมู่ที่สำคัญและหมวดหมู่อื่นๆ
• คอยสังเกตภาพสรุปเวลาเพื่อดูว่างานเราใกล้แค่ไหนแล้วเมื่อเทียบกับงบประมาณเวลาTime Pro บน iPhone - Time budget


กำหนดเวลางานหลักและสิ่งที่ต้องทำซ้ำๆ ในปฎิทิน

• กำหนดการตั้งค่าระยะเวลาเป็นช่วงๆ สำหรับงานและเรื่องสำคัญต่างๆ
• ดูปฏิทินเพื่อดูวันว่างและวันที่ไม่ว่างของคุณTime Pro บน iPhone - Calendar


ตั้งเป้าหมายและสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับกิจกรรมแต่ละรายการ

• บันทึกเป็น 'เสร็จสิ้นแล้ว' ให้กับงานที่คุณทำสำเร็จแล้วเพื่อเข้าใกล้เป้าหมายของคุณมากขึ้น
• หรือใช้แถบนี้เพื่อสร้างรายการที่ต้องทำทุกวัน (เช่น รายการซื้อของ) เพื่อทำให้สะดวกขึ้นTime Pro บน iPhone - To-do list

มีตัวเลือกมากมายสำหรับการปรับแต่ง

• ปรับแต่งหมวดหมู่ด้วยสัญลักษณ์ที่มีอยู่ในแอพมากกว่า 1,500 อัน
• สร้างสัญลักษณ์ในแบบเฉพาะของคุณด้วยการใช้รูป
• ตีมพิเศษสามารถใช้ได้


จัดเก็บสำรองข้อมูลของคุณ

• Time Pro จัดเก็บสำรองข้อมูลของคุณให้อัตโนมัติเพื่อป้องกันเหตุการณ์วิกฤติต่างๆ
• คุณสามารถจัดเก็บสำรองข้อมูลของคุณด้วยตัวคุณเองได้เช่นกัน


รายละเอียดเพิ่มเติม

• การแจ้งเตือนความจำเป็นรายวันที่จะช่วยให้คุณสร้างนิสัยใหม่ในการติดตามการใช้เวลา
• ปริ้นท์และบันทึก เป็นไฟล์ PDF และรูปแบบ CSV
• เหมาะสำหรับ iPhone XS และ iPhone XS Max
• ใช้งานร่วมกับ Apple Watch ได้
• จากทีมผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน Money และ Money Pro (มีผู้ใช้งานกว่า 2.5 ล้านคนรอบโลก)

Time Pro บน iPhone - More
Time Pro для iPhone